Portfolio

Philips - Rijksmuseum

Als de voorzitter van de Raad van Bestuur vraagt naar de return of investment van een langlopend sponsorschap, dan is die vraag vaak moeilijk te beantwoorden. Philips legde deze vraag in 2014 met betrekking tot de continuering van het Rijksmuseum bij ons bureau neer. Ondersteund met onderzoek van Blauw Research zijn een quickscan en een rendementsanalyse gemaakt. Aangetoond werd dat de sponsoring voor Philips Licht grote business value had. Deze evaluatie en de samen met MI Consultancy gemaakte business case was aanleiding om het sponsorschap met 5 jaar te continueren.

KNSB – KPN (2010-2015)

KPN nam vanaf medio 2010 het hoofdsponsorschap van Aegon over. Anouk begeleidde het KPN sponsorteam vanaf het begin om zijn weg te vinden in de schaatswereld. Niet alleen binnen de geledingen van de KNSB maar ook daar buiten zoals de merkenteams in het langebaan schaatsen. Zo zijn er gezamenlijk diverse activaties opgezet om KPN te verbinden met schaatsend Nederland.

Voorbeelden hiervan zijn het KPN Clubhuis tijdens NK’s in Thialf, diverse ticketacties voor consumenten en VIP-ontvangsten voor relaties, IJSTIJD! waarin KPN in een collectief van partners de lokale tijdelijke schaatsbaantjes ondersteunt, de clinics met Barbara de Loor via de KPN Junior Schaatsclub maar ook events zoals NK Natuurijs (2010, 2011, 2012, 2013) en EK Inline Skaten (2011 en 2013).